chế biến bào ngư

Ẩm thực Đồ Sơn – Bào ngư Bạch Long Vỹ

Ẩm thực Đồ Sơn - Bào ngư Bạch Long Vỹ Ẩm thực Đồ Sơn - Bào ngư Bạch Long Vỹ

Bào ngư có gần 100 loại, có con nặng tới 2 kg, là loại ốc có vỏ cứng như vỏ sò, nhưng dẹt hơn ở mép vỏ có 7-13 lỗ nhỏ để không khí ra vào. Thông thường có 9 lỗ nên thường còn được gọi là “cửu khổng”. Vỏ bào ngư phía ngoài có ...