chùa thiên phúc

Tìm hiểu Đồ Sơn – Chùa Thiên Phúc

Tìm hiểu Đồ Sơn - Chùa Thiên Phúc Tìm hiểu Đồ Sơn - Chùa Thiên Phúc

Theo lời truyền trong nhân dân, chùa Thiên Phúc được khởi dựng từ kỷ nguyên văn hóa Lý Trần. Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên (thế kỷ 13) Đức Trần Hưng Đạo đã dẫn quân đi qua khu vực này; do đó khi người qua đời, nhân dân địa phương đã lập nơi thờ ...