đèn chùa

Tìm hiểu Đồ Sơn – Đền Bà Đế

Tìm hiểu Đồ Sơn - Đền Bà Đế Tìm hiểu Đồ Sơn - Đền Bà Đế

Vị trí: Đền Bà Đế nằm ở chân núi Độc, thuộc phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng. Đặc điểm: Đền Bà Đế là một trong những đền nổi tiếng về danh thắng và linh thiêng. Ðền thờ bà Đế - vợ chúa Trịnh Giang. Ðền bà được vua Tự Ðức về thăm và ban ...