đồ sơn đổi mới

Tin du lịch – Nét mới ở “Đồ Sơn

Tin du lịch - Nét mới ở “Đồ Sơn Tin du lịch - Nét mới ở “Đồ Sơn

Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch 2016” diễn ra từ ngày 18/4 - 2/5, với nhiều hoạt động văn hóa thể thao... quy mô lớn, trong đó lễ khai mạc liên hoan tại Khu quảng trường biển khu 1 diễn ra lúc 20h00 ngày 30/4, dự kiến sẽ thu hút ...