du lịch bốn mùa

Tin du lịch – Đồ Sơn hướng tới du lịch bốn mùa

Tin du lịch - Đồ Sơn hướng tới du lịch bốn mùa Tin du lịch - Đồ Sơn hướng tới du lịch bốn mùa

Có người ví Đồ Sơn (Hải Phòng) như cô gái đẹp, nhưng chỉ thức vào mùa hè, còn mùa đông ngủ dài, vậy để đánh thức người đẹp, phải có phép nhiệm màu gì? Câu hỏi đã có lời giải khi thành phố và quận Đồ Sơn tạo mọi ưu đãi đối với các doanh ...