phượng đỏ

Tin du lịch – Ý tưởng phát triển du lịch độc đáo

Tin du lịch - Ý tưởng phát triển du lịch độc đáo Tin du lịch - Ý tưởng phát triển du lịch độc đáo

Những người gắn bó, tâm huyết với ngành Du lịch ở Hải Phòng đã đề xuất một ý tưởng mới, tổ chức một lễ hội mang tên loài hoa gắn liền với thành phố: "Lễ hội Hoa phượng". Cho tới thời điểm hiện tại TP Hải Phòng chỉ có 5 lễ hội lớn trong năm. Đó ...