say xe

Cẩm nang du lịch – Những cách chống say xe khi đi du lịch

Cẩm nang du lịch - Những cách chống say xe khi đi du lịch Cẩm nang du lịch - Những cách chống say xe khi đi du lịch

Sử dụng lá trầu không Trước khi lên xe khoảng 15 phút, bạn dùng khoảng 3 – 4 lá trầu không còn tươi. Bạn dùng tay xé lá trầu ra vài miếng cho hơi nát rồi đưa các lá trầu này dán vào rốn. Bạn có thể dùng chiếc vải xô, khăn mùi xoa lót, rồi ...