thông tin chùa hang

Tìm hiểu Đồ Sơn – Chùa Hang

Tìm hiểu Đồ Sơn - Chùa Hang Tìm hiểu Đồ Sơn - Chùa Hang

Chùa Hang có tên chữ là Cốc tự, xưa thuộc địa bàn Vạn Tác, xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương; nay thuộc phường Vạn Sơn, thị xã Đồ Sơn. Như tên gọi của chùa, người xưa lấy một hang đá núi, cao 3,5m rộng 7m chia làm 2 bậc thềm, ...