thông tin lễ hội chọi trâu

Tìm hiểu Đồ Sơn – Lễ hội chọi trâu

Tìm hiểu Đồ Sơn - Lễ hội chọi trâu Tìm hiểu Đồ Sơn - Lễ hội chọi trâu

“Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về, Dù ai buôn bán trăm nghề, Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu” Không biết từ bao giờ, câu ca mộc mạc trên đã trở thành tiếng gọi của quê hương, nhắc nhở người Đồ Sơn nhớ về nơi “chôn rau ...