tin du lịch hải phòng

Tin du lịch – Hải Phòng công bố 05 tuyến và 14 điểm du lịch

Tin du lịch - Hải Phòng công bố 05 tuyến và 14 điểm du lịch Tin du lịch - Hải Phòng công bố 05 tuyến và 14 điểm du lịch

Ngày 05/5/2016, tại Nhà Kèn, Vườn hoa Nguyễn Du, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố công nhận 05 tuyến du lịch và 14 điểm du lịch trên ...